Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor.

Zdjęcie przedstawia kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie o wschodzie słońca. Na zdjęcie dodano logo Gminy Przemęt.

W dniach od 17 listopada 2023 r. do 12 grudnia 2023 r. projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pok. nr 12, w godzinach pracy Urzędu. Ww. projekt będzie dostępny także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt pod adresem:

https://przemet.com/2019/04/17/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego/#

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, Sala Sesyjna – pok. nr 25.
Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors