Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dla kogo jest dodatek?       
O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w domu prywatnym, mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, czy własnościowym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca
2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. 

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje osobie, która pierwsza złoży wniosek.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,  
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia dochodu o którym mowa powyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. Jeżeli ustalona wysokość dodatku jest niższa niż 20,00 zł dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

 

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Terminy składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.                                                                     

Gdzie złożyć wniosek?
osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, w godzinach od 7.30 do 15.30  

za pośrednictwem poczty      
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt

w formie elektronicznej:
za pośrednictwem  Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemęcie: https://przemet.ops.org.pl (w zakładce druki).

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors