Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Dotacje na wymianę pieca

Obrazek przedstawia domek z zielonym dachem, z komina wydobywa się dym. Na obrazku widnieje napis "DOTACJE na wymianę pieca"

Wójt Gminy Przemęt informuje, iż 1 stycznia 2024 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż nowego pieca, pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacja dotyczy wymiany starego źródła ogrzewania na nowe lub likwidacji dotychczasowego zbiornika na nieczystości ciekłe i montażu oczyszczalni ścieków.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, numer kontaktowy telefonu lub adres poczty elektronicznej, numer NIP w przypadku przedsiębiorców, określenie inwestycji, planowany koszt jej realizacji, dokładny adres i numer ewidencyjny działki, na której planowana jest inwestycja, wskazanie tytułu prawnego do działki, na której planowana jest inwestycja oraz datę i podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy załączyć zgodę właściciela lokalu/budynku mieszkalnego na wykonanie inwestycji przez wnioskodawcę jeśli jest wymagana lub tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy Przemęt. Jeżeli planowana wymiana jest związana z budową, przebudową budynku do wniosku należy dołączyć kopię ze zgłoszenia zamiaru budowy lub ostatecznego pozwolenia na budowę  wraz z dokumentacją techniczną do wglądu.

Dokładne zasady udzielania dofinansowania zawarte są w  uchwale nr 455/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29  grudnia 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt oraz jej zmianie wprowadzonej uchwałą nr 545/2023.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r.:

Wniosek o udzielenie dotacji.

W latach 2018 – 2023 z budżetu Gminy Przemęt przeznaczono środki w wysokości 672 873,50 zł na udzielenie dotacji, dzięki czemu zostało wymienionych 167 pieców na nowe ekologiczne źródła ogrzewania oraz zainstalowano 11 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 65 615 69 88 w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors