Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMĘT W 2024 ROKU

Zdjęcie urzędu Gminy Przemęt o zachodzie słońca z napisem - wyniki otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),

Wójt Gminy Przemęt ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania Przyznana kwota  dotacji
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
1. Uczniowski Klub Sportowy Krokus Krokusowe Spotkania z Tradycjami Sportów Wodnych 5 000 zł
2. Klub Sportowy „KUK-SON” Pawłowice Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego
w Buczu
7 000 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy Sporting Przemęt Wzrost aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Stworzenie bazy do prowadzenia treningów piłki nożnej na terenie gminy Przemęt 35 000 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Kaszczor Szkolenie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży
z terenu gminy Przemęt i udział w zawodach
i rozgrywkach
4 000 zł
5. Harcerski Klub Sportowy „Azymut” Mochy Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz organizacja cyklu imprez biegowych 65 000 zł
6. Szkolny Klub Sportowy HELIOS Bucz Organizacja szkolenia, treningów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w piłce nożnej, piłce ręcznej, LA, NordicWalking, popularyzacja rozwoju kultury fizycznej
i sportu, aktywnych form wypoczynku. Udział
w zawodach i obozach sportowych. Rozwój bazy sportowej
80 000 zł
7. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie Aktywizacja sportowa mieszkańców oraz szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Przemęt 126 000 zł
8. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Zawody „V Harcerskie łowy na lisa” 2 000 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy Gambit Bucz Organizacja treningów i turniejów szachowych 6 000 zł
10. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo Spływ kajakowy, turniej siatkówki 6 000 zł
11. Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo Przemęt Judo – ścieżką do Igrzysk Olimpijskich 64 000 zł
Razem

 

 

400 000 zł

2. Wsparcie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Uczniowski Klub Sportowy Krokus Krokusowe Spotkania z Kulturą i Tradycjami Wysp Egzotycznych 14 000 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Kaszczor Zawody w powożeniu konnym na terenie gminy Przemęt 13 000 zł
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Moch XVI Rajd Śladami Cystersów 5 500 zł
4. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska XVI Rajd „Mrówka” 3 000 zł
5. Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej Śladami Cystersów na ziemiach polskich 2 000 zł
6. Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło
w Mochach
Aktywna środa – zdrowia i wiedzy seniorom doda 4 000 zł
7. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo Festyn sportowy z okazji 100 – lecia Sztandaru TG Sokół Perkowo 5 000 zł
8. Ochotnicza Straż Pożarna Barchlin Festyn rodzinny z okazji 75 – lecia OSP Barchlin 4 000 zł
Razem 50 500 zł
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors