Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Rekrutacja

Obrazek przedstawia duży kolorowy napis "REKRUTACJA". Na obrazku jest grupa dzieci z plecakami na plecach, które trzymają szyld z napisem "PRZEDSZKOLA I SZKOŁY"

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym.

Rekrutacja do przedszkoli oraz  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok  szkolny 2024/2025

Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci uczęszczających obecnie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego od dnia 1 lutego do dnia 13 lutego 2024 r. składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.

Od dnia 26 lutego do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 15.00 rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępny jest w przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr 32/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 stycznia 2019 r. (zał. nr 1 do informacji).

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok  szkolny 2024/2025

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Od 1 marca do 14 marca 2024 r. do godziny 15.00 rodzice pobierają i składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej  szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 8/2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, wraz  z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym (zał. nr 2 do informacji).

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors