Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Kwalifikacja wojskowa w 2024 r.

kwalifikacja wojskowa - orzeł na zielonym tle, flaga polski

W okresie od dnia 01 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Wolsztyńskiego trwać będzie od 04 marca 2024  r. do 26 marca 2024 r. (od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku),  w Wolsztynie, ul. Drzymały 2A (siedziba ZHP Hufiec Wolsztyn), w godzinach od 7.00 do 13.00.

Dla Gminy Przemęt  przeprowadzona zostanie w dniach 21,22 i 25 marca 2024 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz  zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji wojskowej nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do szefa wojskowego centrum rekrutacji lub jego przedstawiciela.

Wzywane osoby mają obowiązek zgłosić  się w miejscu i godzinie  określonej w wezwaniu.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2005 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 – 2023,:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej obowiązkowo należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokumentację medyczną /w przypadku jej posiadania/ ─ w celu przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu było niemożliwe,
  • prawo jazdy /w przypadku posiadania.
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors