Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Grafika przedstawia jezioro w Przemęcie o wschodzie słońca. Na środku grafiki znajduje się biały napis: "KOMUNIKAT", pod nim z lewej strony mniejszymi literami napis: "PRZEMĘT".

Wójt Gminy Przemęt informuje, że w związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) każda gmina zobowiązana jest przeprowadzić kontrolę w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na 2 lata.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a i ust 5aa wyżej wymienionej ustawy Wójt Gminy Przemęt informuje, iż na terenie Gminy Przemęt przeprowadzenie będą kontrole wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków z zakresu przestrzegania przez właścicieli obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemęt, zgodnie z zamieszczonym planem kontroli.

Kontrola obejmować będzie:

  • sprawdzanie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • sprawdzanie częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczali ścieków zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przemęt;
  • udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 490/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 maja 2023 r w sprawie określania innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Kontrola nie dotyczy nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Podmioty kontrolowane Termin kontroli
1.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w miejscowości:

Błotnica

II kwartał 2024 r.
2.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w miejscowości:

Wieleń

III kwartał 2024 r.
3.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w miejscowości:

Górsko, Kluczewo, Perkowo, Radomierz

IV kwartał 2024 r.
4.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w miejscowości: Barchlin, Biskupice, Borek, Przemęt, Solec Nowy

I kwartał 2025 r.
5.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w miejscowości:

Bucz, Bucz Nowy, Bucz Dębina, Nowa Wieś, Olejnica

II kwartał 2025 r.
6.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w miejscowości:

Osłonin

III kwartał 2025 r.
7.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w miejscowości:

Kaszczor, Popowo Stare, Sączkowo, Siekowo, Sokołowice

IV kwartał 2025r.
8.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w miejscowości:

Mochy, Siekówko, Solec

I kwartał 2026 r.
9.  

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemęt w miejscowości:

Starkowo, Błotnica

II kwartał 2026 r.

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]