Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Inwestycja zakończona. Nowa droga do cmentarza w Solcu Nowym oddana do użytku

Wspólne zdjęcie wszystkich osób uczestniczących w odbiorze drogi.

10 lipca 2024 roku odbył się odbiór inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy”. W skład komisji odbiorowej wchodzili: Zastępca Wójta gminy Przemęt Waldemar Kalitka, Krzysztof Kubicki reprezentujący wykonawcę – firmę QBRUK, Renata Mehr – sołtys wsi Solec Nowy, Andrzej Włodarczak – inspektor nadzoru, przedstawiciele wydziału inwestycji i dróg Starostwa Powiatowego w Wolsztynie Mariusz Matysik i Jacek Kąkolewski, a także pracownik wydziału inwestycji UG w Przemęcie Tomasz Samol.

Przegląd robót potwierdził, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową zawartą 10 kwietnia 2024 r. Po zapoznaniu się ze stanem wykonania prac, komisja stwierdziła, że wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami umowy.

Droga wewnętrzna o długości 105 metrów bieżących została zbudowana wraz z wykonaniem niezbędnych prac przygotowawczych i ziemnych, a także mechanicznego profilowania podłoża. Komisja potwierdziła również montaż krawężników betonowych, zarówno najazdowych, jak i wystających, oraz oporników betonowych. W ramach inwestycji wykonano także system odwodnienia drogi, który obejmował montaż rur drenarskich i kanalizacyjnych, studni rewizyjnych oraz skrzynek odwadniających. Przeprowadzono prace plantowania mechanicznego gruntu, regulację wysokościową zaworów oraz montaż 69 ścian oporowych typu „L”. Na zakończenie wykonano oznakowanie pionowe zgodnie z projektem budowlanym i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Odbiór inwestycji odbył się bez zastrzeżeń, co oznacza, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową i aneksem do umowy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 315.080,69 zł.

Zakończenie tej inwestycji to ważny krok w poprawie infrastruktury drogowej w Solcu Nowym, co znacząco wpłynie na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających cmentarz.

 

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]