Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim

Grafika przedstawia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim.

W dniach od 12 lipca 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad Jeziorem Błotnickim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pok. nr 12, w godzinach pracy Urzędu. Ww. projekt będzie dostępny także w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt pod adresem:

https://przemet.com/2019/04/17/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego/#

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
1 sierpnia 2024 r. o godzinie 1200 na sali wiejskiej w Perkowie, ul. Wolsztyńska 7. Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 11 września 2024 r.

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors