Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Lp. Nazwa Adres
1. Klub Sportowy „Relaks” Błotnica ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt
2. Klub Sportowy Przemęt Team Starkowo 90, 64-234 Przemęt

Ewidencję Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzi starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. j. t. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 7 ww. ustawy (Przepisy ust. 2 i 4–6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej).

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

.

Lp. Nazwa Przedstawiciel

Adres

1 Stowarzyszenie Gmina dla Wszystkich Beata Kruk Osłonin, ul. Konwaliowa 2, 64-234 Przemęt


STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRS

Lp. Nazwa Nr wpisu KRS Adres

1.

Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele Szkoły” 0000159091 Starkowo 94
64-234 Przemęt

2.

Stowarzyszenie „Ośrodek Wypoczynkowy Leśny Raj” 0000223499 Starkowo dz. leśna 249
64-234 Przemęt

3.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” 0000175964 ul. Powstańców Wlkp. 1
64-234 Przemęt

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół „Moch” 0000281305 Mochy ul. Wolsztyńska 6/5, 64-234 Przemęt

5.

Przemęckie Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 0000282351 ul. Jagiellońska 8/3
64-234 Przemęt

6.

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów na Ziemi Kaszczorskiej Wieleńskiej i Osłonińskiej „RAZEM” 0000331164 Kaszczor ul. Cysterska 13 64-234 Przemęt

7.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego
0000332044 Radomierz ul. Słoneczna 8 64-234 Przemęt

8.

Rejonowe WOPR Gmina Przemęt 0000182858 Gmina Przemęt

9.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 0000427995 Perkowo ul. Wolsztyńska 9 64-234 Przemęt
10. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet 0000481589 Osłonin ul. Lipowa 5

64-234 Przemęt

11. Stowarzyszenie “Miłośników Przemęckiego Parku Krajobrazowego” 0000676090

 

Wieleń ul. Wypoczynkowa 4

64-234 Przemęt

źródło: 
http://www.ngo.pl/

http://www.powiatwolsztyn.pl/

https://ems.ms.gov.pl/

[printicon align="right"]