Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Lp. Nazwa Adres
1. Klub Sportowy „Relaks” Błotnica ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt
2. Klub Sportowy Przemęt Team Starkowo 90, 64-234 Przemęt

Ewidencję Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzi starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. j.t. z 2014 r. poz. 715 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 7 ww. ustawy (Przepisy ust. 2 i 4–6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej).

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

Lp. Nazwa Przedstawiciel

Adres

1. Stowarzyszenie Gmina dla Wszystkich Beata Kruk Osłonin, ul. Konwaliowa 2, 64-234 Przemęt


STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRS

Lp. Nazwa Nr wpisu KRS Adres
1. Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele Szkoły” 0000159091 Starkowo 94
64-234 Przemęt
2. Stowarzyszenie „Ośrodek Wypoczynkowy Leśny Raj” 0000223499 Starkowo 249
64-234 Przemęt
3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” 0000175964 ul. Kasztanowa 8
64-234 Przemęt
4. Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior 0000268838 ul. Cysterska 8
64-234 Przemęt
5. Stowarzyszenie Przyjaciół „Moch” 0000281305 Mochy, 64-234 Przemęt
6. Przemęckie Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 0000282351 ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
7. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów na Ziemi Kaszczorskiej Wieleńskiej i Osłonińskiej „RAZEM” 0000331164 Kaszczor ul. Cysterska 13
64-234 Przemęt
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolno- Przedszkolnego 0000332044 Radomierz ul. Słoneczna 8
64-234 Przemęt
9. Rejonowy WOPR Gm. Przemęt (Osłonin, Perkowo, Wieleń) 0000182858 Gmina Przemęt
10. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 0000427995 Perkowo ul. Wolsztyńska 9
64-234 Przemęt
11. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet 0000481589 Osłonin ul. Lipowa 5,
64-234 Przemęt

źródło: 

http://www.ngo.pl/

http://www.powiatwolsztyn.pl/

https://ems.ms.gov.pl/

Drukuj