Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Zabytki

Współczesnym dowodem bogatej i długiej historii ziemi przemęckiej są liczne zabytki sztuki świeckiej i sakralnej. Niemal w każdej z miejscowości odnajdujemy wspaniałe budynki o ciekawej historii. Wśród nich znajdują się trzy kościoły pocysterskie – w Przemęcie, Wieleniu i Kaszczorze. Wędrując po gminie możemy odwiedzić także liczne pałace i dwory, spośród których wyróżniają się pałace w Popowie Starym i Siekowie.

Barchlin

W północnej części Barchlina wznosi się dwór w formie willi neorenesansowej, zbudowanej w 1893 roku przez ówczesnego właściciela majątku Fryderyka Ksawerego Speicherta. Obok dworu znajduje się park z końca XIX w. ze stawem i okazałą topolą białą o obwodzie ok. 370 cm oraz dębem, którego obwód wynosi 310 cm. Na trawniku przed dworem rośnie także pomnikowy cis (obwód 230 cm), rozwidlający się na cztery pnie. W sąsiedztwie położone są zabudowania folwarczne z końca XIX w.

Bucz

Kościół pw. św. Barbary w Buczu

W Buczu stoi drewniany kościół pw. św. Barbary z 1782 roku, stanowiący piękny przykład wiejskiego baroku. Wśród cennego wyposażenia wnętrza znajduje się barokowy ołtarz główny z poł. VXII w., dwa późnobarokowe ołtarze boczne z końca XVIII w., ambona z fragmentami z XII w. oraz rokokowa chrzcielnica z 2 poł. XVIII w.

Pałac w Buczu

W południowo-zachodniej części wsi wznosi się klasycystyczny pałac, zbudowany przez rodzinę Petzel w XIX w.

 

Wokół pałacu rozciąga się park, założony zapewne na przełomie XVII i XVIII w., który obecny kształt krajobrazowy uzyskał w końcu XIX w. Pośrodku znajduje się rozległa polana i niewielki owalny staw z wysepką.

Kaszczor

Kościół pw. św. Wojciecha w Kaszczorze

W Kaszczorze wznosi się powstały w latach 1764-1777, późnobarokowy kościół pw. św. Wojciecha. Został on zbudowany na miejscu drewnianej świątyni z końca XVI w. Z barokowo-klasycystycznego wyposażenia z 2 poł. XVIII w. uwagę zwraca ołtarz główny z renesansowym krucyfiksem z 2 poł. XVI w., dwa ołtarze boczne oraz późnobarokowa ambona z rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanej umieszczoną na zwieńczeniu baldachimu.

 

Kościół ewangelicki w Kaszczorze

Popowo Stare

W południowo-wschodniej części Popowa Starego wznosi się późnobarokowy dwór Szołdrskich z lat 1775-1785. Wewnątrz zachowały się częściowo oryginalne dekoracje sztukatorskie. Przy dworze rozciąga się park z końca XIX w. (3,50 ha), z różnorodnym drzewostanem, z którego najgrubszy jest dąb o obwodzie 640 cm.

Pałac w Popowie Starym

Przemęt

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie

Pamiątką z czasów cystersów w Przemęcie jest okazały barokowy kościół pw. Jana Chrzciciela, wybudowany w latach 1651-1690. w roku 1742 kościół ten został częściowo zniszczony przez pożar i ponownie odbudowany w latach 1758-1759. Uwagę wchodzących do wnętrza przykuwa barokowy ołtarz główny z 1755 r. Po południowej stronie kościoła św. Jana Chrzciciela znajdują się fragmenty dawnych zabudowań klasztornych, pochodzących z XVII w., przebudowanych ok. 1767 r. i w XIX w.

Kościół w Przemęcie

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Przemęcie

Czasy cystersów pamięta też późnobarokowy kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (obecnie cmentarny), przebudowany w poł. XVII w. z wcześniejszej budowli gotyckiej. Wewnątrz odnajdujemy rokokowe wyposażenie z 1770 r. Przed kościołem stoi figura św. Józefa. Pośrodku przyległego cmentarza znajduje się rzeźba „Pieta”.

Kościół pw. św. Andrzeja w Przemęcie

Kilkaset metrów dalej znajduje się zbudowany w początkach XIX w., kościół cmentarny pw. św. Andrzeja.

Siekowo

Pałac w Siekowie

W Siekowie na uwagę zasługuje przede wszystkim położony w parku (15 ha) piękny pałac w stylu renesansu francuskiego. Wybudowano go w latach 1878-1879 dla Zygmunta Czarneckiego. Z przodu znajdują się okazy drzew krajowych, przede wszystkim wiązów. Jeden z nich o obwodzie 6,75 m zaliczony jest do najgrubszych drzew tego gatunku w Wielkopolsce. Park w Siekowie wpisany jest na listę zabytków przyrody i podlega ochronie.

Pałac w Siekowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siekowie

Odwiedzając te okolice warto zobaczyć powojenny kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. W kościele na uwagę zasługują: droga krzyżowa umieszczona nad głównym wejściem do świątyni i płaskorzeźba Matki Boskiej.

Kościół w Siekowie

Sokołowice

Na wzniesieniu górującym nad okolicą w 1806 roku powstał klasycystyczny dwór, zbudowany dla Andrzeja Skarżyńskiego. Wokół rozciąga się park (ok. 4,5 ha), rozplanowany w poł. XIX w., z dużym stawem w części zachodniej. Nad jego brzegiem wznosi się, pochodzący z 1 poł. XIX wieku, spichlerz z podcieniem od frontu i ścianami o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obecnie nie jest użytkowany. Stoi on na fundamentach gotyckiego dworu. Według zachowanych z 1524 roku dokumentów wynika, że mieścił się tu dwór obronny, który zawalił się w 1751 roku i prawdopodobnie po 1760 r. został odbudowany.

Wieleń

Kościół pw. Narodzenia NMP w Wieleniu

W południowej części znajduje się późnobarokowy kościół pw. Narodzenia NMP, wzniesiony w latach 1731-1742 na planie krzyża łacińskiego przez cystersów przemęckich, na miejscu wcześniejszych świątyń drewnianych. W ołtarzu znajduje się najcenniejszy zabytek kościoła. Jest to pochodząca z 2 poł. XV wieku, słynąca cudami gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem „Ucieczka Grzeszników”, która jest celem licznych pielgrzymek. Ołtarz główny przebudowany został w latach 1952-53 z użyciem elementów barokowych z okresu budowy świątyni.

 

Zabytki w gminie Przemęt wraz z numerami i datami wpisów do ewidencji zabytków:

Bucz

 • Dzwonnica – nr 573/A/Le – 1969 rok
 • Kościół pw. św. Barbary – 1932 rok
 • Zespół pałacowo – parkowy – nr 1539/A/Le – 1996 rok
 • Kościół pw. św. Barbary, dzwonnica przykościelna – nr 165/1-2/Wlkp/A – 25.11.1932
 • Cmentarzysko – nr 1321/A/Le – 1971 rok

Barchlin

 • Zespół dworsko-parkowy – nr 1567/A/Le – 1995 rok
 • Wiatrak koźlak – nr 1087/A/Le – 1988 rok

Błotnica

 • Wiatrak koźlak – nr 1102/A/Le – 1988 rok
 • Wiatrak koźlak – nr 1126/A/Le – 1988 rok

Kaszczor

 • Kościół – nr 96/402/A/Le – 1953 rok
 • Kościół ewangelicki wraz terenem przykościelnym – nr 188/Wlkp/A – 25.06.2004 rok
 • Kościół pw. św. Wojciecha – nr 166/Wlkp/A – 30.10.1953 rok
 • Wiatrak – nr 1019/A/Le – 1987 rok
 • Wiatrak koźlak – nr 971/A/Le – 1983 rok
 • Zabytki ruchome z kościoła pw. św. Wojciecha – nr 62/Wlkp/B – 03.04.1997 rok

Kluczewo

 • Cmentarzysko 1292/A/Le 1971
 • Wiatrak koźlak 1095/A/Le 1988

Mochy

 • 152 dom 1131/A/Le 1988
 • 252 dom 1138/A/Le 1989
 • 257 dom 1132/A/Le 1988

Osłonin

 • obozowisko z epoki kamienia st.19 1323/A/Le 1992
 • obozowisko z epoki kamienia st.20 1321/A/Le 1992
 • osada kultury łużyckiej st. 3 1319/A/Le 1992
 • osada kultury łużyckiej st. 8 1317/A/Le 1992
 • osada wczesnośredniowieczna st. 9 1318/A/Le 1992
 • osada z mazolitu st. 1 1322/A/Le 1992
 • osada z mazolitu st. 2 1324/A/Le 1992

Perkowo

 • cmentarzysko prehistoryczne 37/A/Le 1949

Popowo Stare

 • Gorzelnia 1394/A/Le 1993
 • Pałac 29/A/Le 1952
 • Park 1162/A/Le 1990
 • grodzisko 1306/A/Le 1971
 • stanowisko archeologiczne nr 1 1301/A/Le 1971
 • wyposażenie pałacu – 3 pozycje 57/Wlkp/B 10.04.1973

Przemęt

 • d. klasztor cystersów – 1932
 • Kościół cmentarny pw. św. Andrzeja 168/Wlkp/A 19.02.1970
 • Kościół cmentarny pw. św. Andrzeja Apostoła 470/887/A/Le 1970
 • Kościół filialny pw. śś. Piotra i Pawła 32/198/A/Le 1932
 • Kościół pw. św. Jana  Chrzciciela ? 1932
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 167/Wlkp/A 29.12.1932
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, klasztor pocysterski 169/1-2/Wlkp/A 22.12.1932
 • układ urbanistyczny 1329/A/Le 1992
 • zabytki ruchome z kościoła pw. św. Jan Chrzciciela – 61/Wlkp/B 08.02.1985

Sączkowo

 • wiatrak koźlak 1107/A/Le 1988

Siekowo

 • Zespół pałacowo – parkowy 606/1395/A/Le 1973
 • wiatrak koźlak 1118/A/Le 1988

Siekówko

 • wiatrak koźlak 1119/A/Le 1988

Sokołowice

 • Park 1598/A/Le 1996
 • dwie stodoły 1028/A/Le 1987

Solec

 • 27 dom 1136/A/Le 1988
 • 41 dom 1135/A/Le 1988
 • 42 dom 1134/A/Le 1988
 • 43/44 dom 1133/A/Le 1988

Wieleń

 • Kościół fil. pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 170/Wlkp/A 22.12.1932
 • Kościół filialny 37/252/A/Le 1932
 • Zespół dworsko – parkowy  1279/A/Le 1992
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors