W Mochach uczczono pamięć powstańców

W Mochach uczczono pamięć powstańców

W niedziele, 17 lutego br., w Mochach odbyły się uroczystości poświęcone setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Tego dnia odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą mieszkańcom Moch, którzy uczestniczyli w walkach narodowowyzwoleńczych. Dzieci i młodzież z Moch...
Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Wieleniu

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Wieleniu

14 lutego 2019 roku mieszkańcy Wielenia zebrali się na Ośrodku Krokus, aby wybrać sołtysa na nową kadencję oraz radę sołecką. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Przemęt Waldemar Kalitka. Zebranie prowadziła sołtys Wielenia Monika Maćkowiak, która...
W Przemęcie bez zmiany sołtysa

W Przemęcie bez zmiany sołtysa

W Przemęcie 14 lutego br. odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak, radni Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski oraz mieszkańcy. Spotkanie prowadził obecny sołtys Jacek Piotrowski, który przedstawił...
Wyniki kontroli zwolnień lekarskich

Wyniki kontroli zwolnień lekarskich

Blisko pół miliona kontroli i ponad 31 mln zł. wstrzymanych świadczeń chorobowych, to bilans kontroli zwolnień lekarskich, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2018 roku. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń przekroczyła 195 mln zł. Zgodnie...