Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Regulamin monitoringu wizyjnego

Załącznik
do zarządzenia nr 43.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego
na terenie Urzędu Gminy Przemęt

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

NA TERENIE URZĘDU GMINY PRZEMĘT

 

Monitoring wizyjny stosowany na terenie Urzędu Gminy Przemęt stanowi przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

 

§ 1

Regulamin określa cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Przemęt.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. 65 615 69 66.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@przemet.pl.

§ 3

 1. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, obywateli i porządku publicznego na terenie Urzędu Gminy Przemęt.
 2. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 111 i 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Infrastruktura Urzędu Gminy Przemęt objęta monitoringiem wizyjnym to:
  1. teren nieruchomości- parking przed wejściem głównym, parking za urzędem, obszar wewnątrz budynku (wejście- przód, wejście- tył, korytarze urzędu);
  2. kamery rejestrujące zdarzenia w rozdzielczościach umożliwiających identyfikację osób przebywających w strefie monitoringu oraz numery tablic rejestracyjnych pojazdów znajdujących się na terenie parkingu;
  3. urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku fizycznym wraz z okablowaniem.
 4. Teren oznakowany jest piktogramem kamery z napisem „Obiekt monitorowany całodobowo”.
 5. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego są Wójt Gminy Przemęt oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4

 1. Monitoring wizyjny nie stanowi środka kontroli wykonywania pracy przez pracowników.
 2. Nie obejmuje się monitoringiem miejsc, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy, pomieszczeń sanitarnych lub kuchni.
 3. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Wójt Gminy Przemęt nie udostępnia nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

§ 5

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 4. W systemie monitoringu obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.
 5. Okres przechowywania nagrań wynosi 14 dni. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie danych na dysku urządzenia rejestrującego obraz.

§ 6

 1. Administrator sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały.
 2. Kopia przechowywana jest w specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 3. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych (np. kamera 3);
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię;
  6. podpis osoby, która sporządziła kopię;
  7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 4. Kopia nagrania zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. Przedłużenie okresu przechowywania kopii wymaga złożenia kolejnego wniosku przez osobę zainteresowaną.

§ 7

 1. Wejścia i wjazd na teren monitorowany (wejście główne, wejście tylne do budynku Urzędu Gminy Przemęt, wjazd na parking przy budynku) oznakowane są piktogramem kamery oraz klauzulą informacyjną.
 2. Obowiązek informacyjny osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem tablic informacyjnych zamieszczonych przy wejściach do budynku Urzędu Gminy Przemęt oraz przy wjazdach na parking, a także na stronie internetowej www.przemet.pl, w związku z art. 14 ust. 5 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 8

Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania upoważnienia przez Administratora.

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors