Powstały dwie nowe drogi

Powstały dwie nowe drogi

We wrześniu bieżącego roku oddano do użytku ul. Konwaliową w Mochach wraz z drogą dojazdową do stadionu i z oświetleniem. Droga ma długość 741mb (w tym droga do stadionu 360 mb), szerokość zmienną od 4,0 do 5,0 m. Inwestycja kosztowała 732 063,00 zł i dofinansowana...
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące zamieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. urzędu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 1456 położonej w Mochach.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące zamieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. urzędu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 1456 położonej w Mochach.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Przemęt informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu na okres 30 dni protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oz. działką nr  1456 w Mochach. Po upływie ww. terminu tut. organ wystąpi...