Z ZUS – osobiście, telefonicznie, a może przez Internet?

ZUS zakończył wysyłkę „trzynastek”

Dziś ostatni świadczeniobiorcy ZUS otrzymali „13. emeryturę”. Wypłata ostatniej transzy „trzynastki” dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne nastąpiła z jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż termin płatności jednorazowego świadczenia pieniężnego dla...
Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

W piątek, 17 maja, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przygotowały szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pracodawców. Ponadto, 28 maja Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do Forum Synagoga. Zapraszamy do...