Miło nam poinformować, że zgłoszone do konkursu „Sołectwo Przyjazne Naturze 2017” organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych  Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – sołectwo Mochy otrzymało wyróżnienie i zostało zaproszone 4 czerwca br. na godz. 16:15 do Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu na uroczyste zakończenie konkursu. Trud i zaangażowanie Pani Elżbiety Wita  w organizację i przeprowadzenie festynu ekologicznego dało wymierne korzyści dla sołectwa Mochy. Dziękujemy więc Pani Elżbiecie Wita i innym współorganizatorom, mieszkańcom oraz przedszkolakom, młodzieży szkolnej a także ich rodzicom i opiekunom za włączenie się do akcji poprawy środowiska naturalnego miejscowości Mochy. Serdecznie gratulujemy.

Wójt Gminy Przemęt
/-/ Dorota Gorzelniak