Wójt Gminy Przemęt informuje, że Koło Łowieckie  nr 100 “DZIK” w związku z ograniczeniem możliwości wystąpienia ASF, w dniu 25.11.2017r.  na terenie obwodów 363 i 364 przeprowadzi dodatkowe polowanie, nie ujęte w przekazanym harmonogramie polowań 2017/2018.

Informacja Koła łowieckiego “DZIK” o dodatkowym terminie polowania

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram polowań Kół Łowieckich na terenie gminy Przemęt

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego “DZIK”

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 104 “PTASZKOWO”

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 37 “KACZOR”

W zaplanowanych terminach polowań prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań. Odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

Drukuj