Wójt Gminy Przemęt informuje, że w sezonie jesienno-zimowym 2018/2019 roku na terenie gminy Przemęt odbywać się będą polowania zbiorowe.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.                                                                                                                                                  Odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

 

Harmonogram polowań Kół Łowieckich na terenie gminy Przemęt

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 37 “Kaczor” w Rakoniewicach

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 100 “DZIK” Mochy

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego nr 104 “PTASZKOWO”