W dniach 04.10.2018 r. – 18.10.2018 r. odbyły się konsultacje programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 53.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 października 2018 r.
Program został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przemęcie, stronie internetowej www.przemet.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przemęt. Konsultacje były prowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii i uwag. W okresie trwania konsultacji wpłynął jeden wniosek.

– Wyniki konsultacji