Nadleśnictwo Kościan ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych przeznaczonych wyłącznie na cele rolnicze położonych na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kościan. Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Kościan przy ul. Gostyńskiej 89 w Kurzej Górze w dniach 11, 12 i 14 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje na temat przetargu oraz wykaz gruntów wraz z mapkami znajdują się w BIP i na stronie internetowej Nadleśnictwa Kościan http://www.koscian.poznan.lasy.gov.pl/

 

treść ogłoszenia