Urząd Gminy w Przemęcie przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2019 w terminie do dnia 31.01.2019 r. (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244).