Wójt Gminy Przemęt podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące terminów oraz miejsc polowań zbiorowych.

Informacja o terminach oraz miejscach polowań Koło Łowieckie nr 9 “Knieja”

Informacja o terminach oraz miejscach polowań Koła Łowieckiego nr 104 “PTASZKOWO”

Informacja o terminach oraz miejscach polowań Koła Łowieckiego nr 37 “Kaczor”

Informacja o terminach oraz miejscach polowań Koła Łowieckiego nr 100 “DZIK”

W zaplanowanych terminach polowań prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań. Odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.