Urząd Gminy w Przemęcie w związku z trwającym  sezonem grzewczym przypomina o ograniczeniach i zakazach wynikających z uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego NR XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Od 1 maja 2018 r. na terenie strefy wielkopolskiej obowiązuje  zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych tj.  bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu.

Paliwo stałe (węgiel) który kupimy musi spełniać łącznie poniższe normy:

  1. Wartość opałowa 23MJ/kg
  2. Zawartość popiołu nie więcej niż 10%
  3. Zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %.

Wymogi te wynikają z ww. uchwały . Sprzedawca węgla ma obowiązek wydania świadectwa jakości węgla w którym będą określone powyższe parametry. Węgiel o uziarnieniu poniżej 3mm w ilości większej niż 15% nie może być stosowany. Wymagania zostały również określone co do biomasy stałej – nie może mieć więcej niż 20% wilgotności tzn. drewno musi być sezonowane minimum 2 lata.

Ponadto, wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców.

Kocioł grzewczy zamontowany  od  1 maja 2018 r. musi zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie może  posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Spełnienie powyższych wymagań (normy 5 klasy) producent kotła grzewczego potwierdza wydaniem certyfikatu. Jednocześnie informuję że właściciele domów w których istnieją kotły bezklasowe będą musieli je wymienić w terminie do 31 grudnia 2023r. Natomiast osoby posiadające kotły 3 lub 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Są zobowiązane do ich wymiany w terminie do 31 grudnia 2027.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Ww. uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 grudnia 2017 r. (poz. 8807, 8808, 8809).

Mapa monitoringu jakości powietrza w Wielkopolsce znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu – link: http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/