W Radomierz, 7 lutego br., mieszkańcy zebrali się by wybrać na nową kadencję sołtysa i radę sołecką. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak, radny Gminy Przemęt, Gracjan Kiciński oraz mieszkańcy. Spotkanie prowadziła obecna sołtys Bernadeta Wojdowska, która przedstawiła sprawozdanie z swej kadencyjności. Na kolejną kadencję Bernadeta Wojdowska nie kandydowała. Mieszkańcy zaproponowali kandydaturę Mirosława Bernackiego, który został przegłosowany jednogłośnie liczbą 87 głosów. W wyniku głosowania wybrana została również Rada Sołecka. W jej skład wchodzą:

1. Laura Bartkowiak
2. Leszek Bernacki
3. Piotr Kaczor
4. Dariusz Kaźmierczak
5. Jarosław Klecha
6. Elżbieta Łupicka
7. Jarosław Rolla
8. Piotr Samoląg
9. Dariusz Wojciechowski