6 lutego 2019 roku mieszkańcy wsi Osłonin zebrali się na sali wiejskiej, by wybrać na nową kadencję sołtysa i radę sołecką. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak, Radna Gminy Przemęt, Monika Maćkowiak i sołtys wsi Osłonin, Jadwiga Nowak.
Na początku dotychczasowa sołtys przedstawiła sprawozdanie z 4- letniej kadencji.
Na stanowisko sołtysa wsi Osłonin mieszkańcy wybrali dotychczasową sołtys Jadwigę Nowak, na którą głosowały 72 osoby. W głosowaniu do Rady Sołeckiej brało udział 70 osób.
Członkami Rady Sołeckiej zostali:
1. Iwona Malcher
2. Piotr Krystek
3. Karolina Lórych
4. Katarzyna Kaminiarz
5. Grażyna Woźniak
6. Jolanta Cyzman
7. Mateusz Ślebioda