6 lutego 2019 r. mieszkańcy wsi Popowo Stare zebrali się, aby wybrać sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję. W zebraniu uczestniczyli Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Waldemar Kalitka, radna Gminy Przemęt, Bernadeta Golińska oraz mieszkańcy. W Popowie Starym nie nastąpiła zmiana na stanowisku sołtysa. Na nową kadencję powołano Jana Haremzę. W wyniku głosowania została też wybrana Rada Sołecka. W jej skład wchodzą:
1. Ewa Kicińska
2. Rafał Cichoszewski
3. Aleksandra Nowak
4. Jan Kubicki
5. Piotr Kaźmierczak
6. Wojciech Pawlak
7. Małgorzata Krakowiak
8. Mariusz Sawicki