Po raz pierwszy po wejściu reformy oświaty, która założyła likwidację gimnazjów,  uczniowie klasy VIII  szkół  podstawowych przystępują w tym tygodniu do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych,tj. dzisiaj z języka polskiego,  we wtorek 16.04 br. z matematyki, a w dniu 17.04  z języka  nowożytnego. Podczas dzisiejszego egzaminu, choć kontynuowany jest strajk nauczycieli, w naszych szkołach zespoły nadzorujące (komisje) pracują w pełnych składach, z godnie z procedurami.

Taka forma egzaminu będzie do 2021 roku , a od 2022 r. oprócz wyżej wymienionych przedmiotów uczniowie będą zdawać egzamin obowiązkowy z jednego przedmiotu do wyboru z pośród przedmiotów: biologia,chemia, fizyka, geografia lub historia.

Trzymamy kciuki za naszych uczniów, którzy dzisiaj zdają egzamin, życząc im powodzenia!!!!!!!!!!!!!!!