Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpienie do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa projektów:

  • Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej,
  • Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz,
  • Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B (a) P dla strefy aglomeracja  poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu  PM10.