W dniu 20 maja 2019 r. maił miejsce odbiór ulicy Słonecznej w Mochach, gdzie przedmiotem zamówienia były prace polegające na położeniu kostki betonowej, jak również: wykonania robót ziemnych, ustawienie obrzeża betonowego, wykonanie studni chłonnej oraz studzienek ściekowych. Długość całej drogi wyniosła 142 mb.

Wykonawcą była Firma ZPHU “KRUBET” Jan Kruk z Nowej Wsi.

Wartość całej inwestycji wyniosła 136 410,06 zł

W odbiorze uczestniczyli (od lewej) Sołtys Wsi Moch Bogusław Tomiak, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Wita, Zastępca Wójta Waldemar Kalitka oraz wykonawca Jan Kruk.