W Urzędzie Gminy Przemęt w dniu 21 maja 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Przemęt Januszem Frąckowiakiem, a Wicewojewodą Wielkopolski Anetą Niestrawską z rządowego programu Maluch+ i Senior +.

Gmina Przemęt z rządowego programu zyskała prawie 1 300 000 zł.

Program Maluch Plus to wsparcie i inwestycja “w najmłodsze pokolenie”, natomiast  Program Senior Plus ma pomóc w w opiece nad seniorami.