Gmina Przemęt ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pod nazwą:

1) „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2019/2020”

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://przemet.com/2019/07/18/swiadczenie-uslug-transportowych-w-zakresie-przewozow-uczniow-niepelnosprawnych-z-terenu-gminy-przemet-do-zespolu-szkol-specjalnych-w-wolsztynie-w-roku-szkolnym-2019-2020/

 

2) Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Przemęt w roku 2019/2020”

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://przemet.com/2019/07/18/swiadczenie-uslug-transportowych-w-zakresie-przewozow-uczniow-do-placowek-oswiatowych-na-terenie-gminy-przemet-w-roku-2019-2020/