Wójt Gminy Przemęt podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego-