Wójt Gminy Przemęt ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność gminy Przemęt. Nieruchomości stanowią działki rolne położone w miejscowościach: Górsko, Kaszczor, Kluczewo, Mochy, Osłonin, Popowo Stare, Przemęt, Sączkowo i Siekowo.

Szczegóły w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.

Ogłoszenie o przetargu