W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie 2 sierpnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie prestiżowego Certyfikatu Szpitala Akredytowanego, nadanego przez Ministra Zdrowia. Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki.