Zapraszamy do zapoznania się z informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 5 września 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatur na urzędnika wyborczego w gminie: WOLSZTYN.

https://poznan.kbw.gov.pl/337_Informacje/1/40288_Informacja_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_w_Poznaniu_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r_o_mozliwosci_zglaszania_kandydatur_na_urzednika_wyborczego_w_gminie_Wolsztyn