Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy

OPIEKUN 2 etaty

w Dziennym Domu Pomocy Senior+  w Błotnicy, w ramach projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne  i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie:  www.przemet.ops.org.pl/