PRZYPOMNIENIE

WNIOSKI  „300+”- TYLKO DO KOŃCA LISTOPADA 2019 R.

 

Przypominamy, że aby otrzymać jednorazowe świadczenie „dobry start” („300+”) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przez dzieci uczące się w szkołach, należy złożyć wniosek o to świadczenie  do dnia 30.11.2019 r. Po tej dacie wnioski nie będą już przyjmowane.

Świadczenie to przysługuje m.in. rodzicom, na dzieci rozpoczynające rok szkolny, do ukończenia przez nie 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

UWAGA

W tym roku o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 można ubiegać się również na dziecko, uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.