Urząd Gminy Przemęt zatrudni osobę do sprawowania dozoru obiektu „Moje Boisko Orlik 2012”
w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8

 1. Wymagania niezbędne:
 • ukończony 18 rok życia
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dozorcy orlika
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o pracę
 • życiorys (CV)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na orliku (załącznik nr 2)
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3)
 1. Miejsce wykonywania pracy- Boisko ORLIK Przemęt, ul. Jagiellońska 8
 2. Okres zatrudnienia: w okresie od 1 marca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku:
 • W miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:30
 • w soboty i niedziele w godzinach od 13:00 do 18:00
 • w miesiącach lipiec i sierpień:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:30
 • w soboty i niedziele w godzinach od 13:00 do 18:00

 

z wyłączeniem świąt wolnych od pracy wykazanych w ustawie z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy w art. 1 pkt. 1 (Dz. U. z 2015 r. poz. 90)

 

 1. Zakres wykonywanych czynności:
 • udostępnianie i dbanie o sprzęt sportowy
 • dbanie o porządek na obiekcie sportowym
 • nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk
 • prowadzenie harmonogramu korzystania z boiska Orlik
 • nadzór nad obiektami przyległymi do kompleksu Orlik tj. plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko sportowe
 • współpraca z Urzędem Gminy w zakresie:

– występujących uszkodzeń, awarii i innych nieprawidłowości występujących na obiekcie, wymagających napraw

– koordynacji przeprowadzania okresowych zabiegów konserwacyjnych związanych z utrzymaniem nawierzchni.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2020 roku do godz. 17:00
w Biurze Obsługi Klienta (biuro nr 15).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Informację przygotowała: Liwia Sterna