Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r., zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie miast i gmin województwa wielkopolskiego.

Kwalifikacja wojskowa w Gminie Przemęt odbędzie się w terminie od 09 września do 13 września  2021 r.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem wezwaniu do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1. Wszyscy 19 – letni mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej:
 3. Osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, (kat. zdrowia B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

a także kobiety:

urodzone w latach 1997—2002, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz.944)

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

 1. Przedstawicielowi wójta :
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;
 1. Powiatowej Komisji Lekarskiej :
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 1. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień (jego przedstawicielowi):
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje lub uprawnienia (np. prawo jazdy),

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2020 r.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content