Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Szanowni Producenci Rolni

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Gmina Przemęt informuje, że zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Przemęt
(pok. nr 1) od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 31 października 2022 r.

1. Wniosek wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie tut. urzędu pod adresem przemet.pl
2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
3. Przed złożeniem wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  należy uzyskać z ARIMR pisemne potwierdzenie informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego za 2021 r. Uzyskaną informację należy dołączyć do wniosku i złożyć
w Urzędzie Gminy (dotyczy rolników, którzy składają wniosek po raz pierwszy w tym roku)
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 515 69 59

 

   Wójt Gminy Przemęt

  /-/ Janusz Frąckowiak

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors