Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Warsztaty profilaktyczno – muzyczne pt. „Wspierajmy się. Cyberpułapka, czyli więzienie bez krat”

Warsztaty profilaktyczno – muzyczne pt. „Wspierajmy się. Cyberpułapka, czyli więzienie bez krat”

            W okresie od 25 września do 28 września 2023r. w szkołach na terenie Gminy Przemęt odbyły się warsztaty profilaktyczno – muzyczne pt. „Wspierajmy się. Cyberpułapka, czyli więzienie bez krat” dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej–Technikum Ekonomicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia. W warsztatach profilaktyczno–muzycznych udział wzięło ogółem  539 uczniów. Warsztaty profilaktyczno- muzyczne prowadził Pan Sławomir Pyrko – profilaktyk, praktyk, terapeuta uzależnień, muzyk. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy, skutków przemocy, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, radzenia sobie ze stresem, zachowaniami agresywnymi,  zaszczepienie wiary we własne siły i wskazanie właściwej, bezpiecznej drogi oraz wzmocnienie umiejętności indywidualnych i społecznych. Treści profilaktyczne zostały przekazane w bardzo przystępny sposób. Prowadzący warsztaty  wskazywał zagrożenia, jakie niosą ze sobą uzależnienia i działania autodestrukcyjne. Nawiązał do hejtu, cyberprzemocy, cyberprzestępczości. Opowiadał o agresji, będącej wynikiem pozbycia się naturalnych hamulców zdrowego rozumu. Podkreślał znaczenie więzi rodzinnych, budowania pozytywnego obrazu samego siebie, właściwych przekonań i systemu wartości, rozpoznania własnych potrzeb i własnych możliwości, większej świadomości własnych celów życiowych. Do zagadnień omawianych przez prowadzącego warsztaty wykonywane były na żywo utwory muzyczne łączące tematy lub nawiązujące do tematu. Autorskie utwory Sławomira Pyrko podniosły atrakcyjność przekazu i ułatwiły nawiązanie komunikacji z odbiorcą. Warsztaty miały charakter profilaktyczny i motywujący.
Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Gmina Przemęt przeciw przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023.

warsztaty profilaktyczno-muzyczne

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors