Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie.

WÓJT Gminy Przemęt 64-234 PRZEMĘT ul. Jagiellońska 8 PN.6850.5.2023 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt przeznaczonej do oddania w użyczenie. Oznaczenie nieruchomości (położenie, nr działki, powierzchnia, nr KW) Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Informacja o przeznaczeniu do oddania w użyczenie Bucz, ul. Kasztanowa 15, działka o numerze ewidencyjnym 130/3 o pow. 0,6051 ha, zabudowana budynkiem sali wiejskiej, objęta KW PO1E/00046379/4 SR Wolsztyn Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – (jednostka bilansowa studium MN). Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia stanowiące kuchnię o pow. użytkowej 45,48 m2, chłodnię o pow. użytkowej 5,95 m2 oraz zmywak o pow. 5,55 m2 znajdujące się w budynku sali wiejskiej. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy. Nieruchomość oddana zostanie w użyczenie na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Bucz z przeznaczeniem na działalność statutową koła. Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas nieokreślony. Opłaty z tytułu użyczenia - brak opłat. Podstawa prawna: art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). Wszelkie zastrzeżenia i uwagi należy zgłaszać w tutejszym Urzędzie Gminy, w pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu. Wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu w dniu 14 listopada 2023 roku na okres 21 dni oraz zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przemet.pl i stronie internetowej www.przemet.pl. Wywieszono w dniu: Zdjęto w dniu: Przygotowała: Sylwia Szaranek Tel. 65 615 69 72 Pok. Nr 12 Wójt /-/ Janusz Frąckowiak
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors