Nagrody Wójta Gminy Przemęt

Nagrody Wójta Gminy Przemęt

W dniu 11 października 2019 roku Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak wręczył nagrody w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt absolwentom Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół w...
Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 15 października 2019 roku Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak wraz z Kierownikiem USC w Przemęcie Leszkiem Anglartem oraz pracownikiem Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Gminy Przemęt Katarzyną Rzyską  odwiedzili małżonków Państwa Janinę i...