Wybory do Izby Rolniczej

Wybory do Izby Rolniczej

Wójt Gminy Przemęt informuje, iż od dnia 17.06.2019 r. do dnia 24.06.2019 r. w siedzibie tut. Urzędu – pok. nr 13 wyłożony został do wglądu w godzinach pracy urzędu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w trybie art. 28 ust. 2 ustawy o izbach...