Remont sali w Przedszkolu w Buczu

Remont sali w Przedszkolu w Buczu

Pod koniec roku  2016 udało nam się dokonać gruntownego remontu sali zabaw 5-latków. Prace remontowe polegały na: odnowieniu powłoki ściennej, obudowie wszystkich przebiegających przez salę rur CO oraz kanalizacji, podtynkowe położenie wszystkich kabli potrzebnych do...
Przedsięwzięcie pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Gmina Przemęt podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia “Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz” do kwoty: 4 500 000,00 zł. z możliwością...