Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barchlin oraz w miejscowości Bucz została zakończona w dniu 31.10.2018r. Budowa kosztowała 5 934 390,31 zł. Gmina Przemęt na realizację powyższego przedsięwzięcia otrzymała pożyczkę w wysokości 4 727 181,46 zł...