Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 35 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 15.06.2016 r. Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze /1 Obszar: województwo wielkopolskie...
Odpis aktu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego

Odpis aktu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która weszła w życie 1 marca ubiegłego roku zmieniła formę prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Wszystkie nowe zdarzenia z zakresu stanu cywilnego są ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym tj. rejestrze stanu...
Odpis aktu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego

Kwalifikacja wojskowa 2016 roku

W dniach od 1 marca do 18 marca 2016 r. na terenie powiatu wolsztyńskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Termin ten został ogłoszony przez Wojewodę Wielkopolskiego w specjalnym obwieszczeniu, które zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie...