Na początku października Wójt Gminy Przemęt, Dorota Gorzelniak oraz Skarbnik Dorota Reymann podpisały umowę na dofinansowanie remontu pałacu w Buczu, w którym mieści się szkoła. To bardzo dobra wiadomość zapowiadająca szybkie odnowienie kolejnego obiektu oświatowego w gminie.
– Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku i obok kompleksowego remontu elewacji obejmie także utwardzenie terenu wokół pałacu kostką granitową wraz z kwietnikiem, wykonanie podjazdu i bramy wjazdowej oraz oświetlenia. – mówi Mariusz Silski, Zastępca Wójta Gminy Przemęt. Na tym jednak nie zakończy się rewitalizacja tego miejsca. W planie jest przygotowywanie projektu zagospodarowania terenu całego parku.
Bez dofinansowania prace, które wyceniono na około 1 mln zł nie mogłyby być wykonane. Wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego okazał się tak dobry, iż Gminie Przemęt przyznano maksymalną kwotę przewidzianą na taki cel czyli 500 tys. zł. Zbiegło się to w czasie z wykupem od spółdzielni parku otaczającego pałac. W miejscu tym jeszcze są robione porządki i właśnie zakończona została inwentaryzacja dendrologiczna.
To kolejna inwestycja w obiekty związane z oświatą w Gminie Przemęt. Przypomnijmy, iż trwa remont sali sportowej w szkole w Przemęcie, a niedawno powstały boiska sportowe przy szkołach w Buczu i Mochach. W planie jest remont sal sportowych w Kaszczorze i Buczu.

Czytaj w najbliższym “Kurierze Przemęckim”.