Dzięki licznym staraniom i zabiegom władz Gminy Przemęt w październiku br. rozpoczęły się prace konserwacyjne na Południowym Kanale Obry.

Włodarze gminy niejednokrotnie zgłaszali i informowali Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – podmiot odpowiedzialny m.in. za konserwację cieków melioracyjnych o katastrofalnym stanie technicznym Południowego Kanału Obry jak i wszystkich pozostałych cieków melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy Przemęt oraz apelowali i nalegali o pilne przeprowadzenie ich konserwacji.

Efektem tych starań są rozpoczęte w październiku br. prace konserwacyjne  na Południowym Kanale Obry. Polegać one maja na wykoszeniu dna i skarp na całej długości kanału znajdującej się na terenie naszej gminy. Inwestorem prac jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a ich wykonawcą Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie. Ponadto przedstawiciele Polskich Wód zapewniają, że w przyszłym roku Południowy Kanał Obry na odcinku przebiegającym przez teren gminy Przemęt zostanie odmulony.

W najbliższych dniach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozstrzygnie przetarg na konserwację innego cieku znajdującego się na terenie naszej gminy – Strugi Kaszczorskiej.  Prace konserwacyjne maja polegać na wykoszeniu dna i skarp cieku na całej jego długości oraz odmuleniu dna na odcinku 2 km.