Podczas II sesji Rady Gminy Przemęt (3.12.2018) przyjęto uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i członków Komisji Rewizyjnej RG Przemęt i Komisji Skarg RG Przemęt.

Wybrano również członków komisji stałych Rady Gminy Przemęt. Przewodniczący tych komisji wybrani zostaną już przez same komisje.

Składy komisji prezentują się następująco:

Komisja Rewizyjna RG Przemęt
Przewodniczący – Ireneusz Wolniczak
Członek – Bernadeta Golińska
Członek – Gracjan Kicinski
Członek – Joanna Koziołek
Członek – Łukasz Wojciechowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RG Przemęt
Przewodniczący – Jerzy Dominiak
Członek – Piotr Kokornaczyk
Członek – Tomasz Maciejewski
Członek – Monika Maćkowiak
Członek – Szymon Wojciechowski

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Przemęt
Członek – Jerzy Dominiak
Członek – Justyna Klecha
Członek – Piotr Kokornaczyk
Członek – Monika Maćkowiak
Członek – Stefan Napierała
Członek – Jan Rademacher
Członek – Szymon Wojciechowski

Komisja Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Przemęt
Członek – Hanna Dobijata
Członek – Gracjan Kicinski
Członek – Tomasz Maciejewski
Członek – Stefan Napierała
Członek – Jan Rademacher
Członek – Ireneusz Wolniczak

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Przemęt
Członek – Hanna Dobijata
Członek – Bernadeta Golińska
Członek – Justyna Klecha
Członek – Joanna Koziołek
Członek – Elżbieta Wita
Członek – Łukasz Wojciechowski