W dniu 8 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się spotkanie Zastępcy Wójta Gminy Przemęt, Waldemara Kalitki z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele takich organizacji jak: HKS “Azymut” Mochy, UKS “Gambit” Bucz, SKS Helios Bucz, Stowarzyszenie Przyjaciół Moch, Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów na Ziemii Kaszczorskiej, Wieleńskiej i Osłonińskiej “RAZEM”, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Osłonin, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów KOŁO Kaszczor, Stowarzyszenie Kobiet “Wędrowniczki”, Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskej, UKS „Sokół” Kaszczor oraz ULKS „Agro” Kluczewo.

Na wstępie Pan Wójt powitał wszystkich zaproszonych gości, omówił wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, a także przedstawił propozycje współpracy między organizacjami a samorządem. W kolejnej części spotkania już sami zainteresowani przedstawili kilka bardzo ciekawych propozycji mających na celu polepszenie współpracy, promowaniu zarówno kultury fizycznej, sportu, jak i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także promocję Naszej gminy.

Na zakończenie Pan Wójt podziękował wszystkim zaproszonym gościom za przybycie oraz owocną dyskusję.